background-image
  • DVS
  • Aboma
  • VCA

Pro Rail: Station Hoorn

Bij station in Hoorn zijn in 2012 2 van de 3 nieuwe liftschachten, geleverd en gemonteerd door Neco. In het kader van het toegankelijkheidsprogramma van Prorail zijn de sporen nu nog beter bereikbaar, in het bijzonder voor minder validen. De werkzaamheden voor de laatste liftschacht zijn momenteel in volle gang. 

Uitdaging
De werkzaamheden dienden binnen een strakke tijdsplanning uitgevoerd te worden zonder dat de reizigers er hinder van ondervonden. Het installeren van de liftschachten vond plaats tijdens buitendienststelling van het spoor.  Neco heeft in het project zorggedragen voor de engineering, leverantie en montage van de liftschachten.  
Ook de beglazing van de schachten en de vliesgevels vormden onderdeel van de Neco werkzaamheden. Daarnaast is een speciaal “design-plafond” gerealiseerd zodat de nieuwe functionele elementen bij station Hoorn ook resulteren in een architectonische verrijking van dit verzamel en transferpunt in het centrum van Hoorn.
 
Resultaat
Neco heeft met haar expertise in stationsomgevingen en vakkundige montage het project tot een succesvol einde weten te brengen. Naast het aanbrengen van 3 liftschachten zijn er ook leuningen, overkappingen en trappen geleverd.