background-image
  • DVS
  • Aboma
  • VCA

Pro Rail: Station Gouda

Om de toegankelijkheid van het Station Gouda te verbeteren heeft Neco voor aannemer Heijmans diverse werken uitgevoerd op de perrons en in de stationshal. Neco heeft het staal- en glaswerk  van de nieuwe liftschachten, perronkappen en leuningwerk gerealiseerd.

Uitdaging:
Het verrichten van de werkzaamheden in een bebouwde omgeving in combinatie met het ‘veilig werken aan het spoor’ hebben het project bijzonder complex gemaakt. Ook het ‘stationsleven’ ging tijdens de verbouwing gewoon door. Een nauwkeurige voorbereiding met professioneel advies van Spijkon Engineering heeft geresulteerd in een gedegen concept. De vooraf beoogde kwaliteit en wensen van de opdrachtgever zijn daarbij nooit uit het oog verloren. In zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase heeft Neco Staalbouw nauw samengewerkt met Heijmans, Movares en Prorail.

Resultaat:
Het resultaat is de situering van 3 liftschachten, de realisatie van 2 nieuwe perronkappen en het aanbrengen van divers leuningwerk. Neco heeft in opdracht van Heijmans een positieve bijdrage mogen leveren aan verbetering van de toegankelijkheid en leefbaarheid van het station. De treinreizigers kunnen voortaan nog comfortabeler reizen op de trajecten Utrecht – Den Haag en Utrecht – Rotterdam.