background-image
  • DVS
  • Aboma
  • VCA

Behoud 3 monumentale Bruggen

In de prachtige bosrijke omgeving van de gemeente Apeldoorn zijn drie karakteristieke monumentale bruggen – Klabanusbrug, Scherpenbergerbrug en Woudwegbrug – behouden voor de toekomst.
De bruggen zijn hiervoor gerenoveerd, verbeterd en deels vervangen. Dit alles in een recordtijd van slechts 5 weken locatiewerk per brug! Waardoor de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt is gebleven.

Dit dankzij een innovatief ontwerp en gedegen voorbereiding.
Gezien de interactie tussen de stalen bovenbouw en de betonnen onderbouw hebben Reef Infra en Neco zeer nauw samengewerkt en de uitdagingen in dit project succesvol afgerond.
Neco heeft de bovenbouw gerenoveerd evenals het nieuwe stalen rijdek.

Techniek
Drie monumentale bruggen waarvan de bovenbouw met zorg is verwijderd, gerenoveerd en in ere is herstelt. Tijdens de renovatie is zoveel mogelijk van het bestaande materiaal hergebruikt en is de historische waarde maximaal behouden. Enkel de verbreding is met nieuw materiaal uitgevoerd waarbij de gehele symmetrie van de bovenbouw is gehandhaafd. 
Om te werken met een zo kort mogelijke uitvoeringsperiode zijn zoveel mogelijk onderdelen van de onderbouw van de bruggen geprefabriceerd. Deze prefab onderdelen zijn door Reef Infra – op eigen werf in Oldenzaal – gerealiseerd en per transport naar de verschillende locaties gebracht. Elke brug bestond uit 34 prefab betonnen onderdelen. Door prefabricage heeft het verkeer weinig hinder gehad van de werkzaamheden en is het transport beperkt gebleven. Het sloopwerk en het aanbrengen van nieuwe palen zijn vanaf het water uitgevoerd met behulp van een ponton. 
 
Toekomst
Door het verbreden en verhogen van de vrije doorgang zijn de bruggen weer toegankelijk gemaakt voor omvangrijke transportbeweging. In het ontwerp is tevens een betonnen schampkant geïntegreerd waarmee het aanrijden van de stalen standaards tot het verleden behoort. Daarnaast zijn de bruggen weer beweegbaar zodat ze in een later stadium uitgerust kunnen worden met een besturingsmechanisme. Met als doel dat het Apeldoorns Kanaal weer bevaarbaar kan worden gemaakt voor pleziervaart. Middels deze maatregelen zijn de Klabanusbrug, Scherpenbergerbrug en Woudwegbrug weer toekomstbestendig gemaakt. 

Klik op de foto voor een presentatie voor van de werkzaamheden in boekvorm.